V obnovenom Kostole Najsvätejšej Trojice v obci Rovinka boli požehnané dva nové zvony

Kostol Najsvätejšej Trojice v Rovinke prešiel za uplynulý rok rozsiahlou prestavbou. Najnovšie v ňom Bratia dominikáni na Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla (29.06.2020) požehnali dva nové zvony, ktoré budú zvolávať veriacich na sväté omše a k modlitbe Anjel Pána. Na reliéfe zvonov sa okrem nápisov v latinčine a plastiky patrónov nachádzajú aj vínna réva s hroznovými strapcami, ktorá symbolizuje zrelosť na mučenícku smrť (SV. VOJTECH), ale aj vinársky kraj Horného Žitného ostrova a tiež ruže ako typicky mariánsky symbol (PANNA MÁRIA RUŽENCOVÁ).

Pozrite si krátku reportáž z Obradu požehnania nových zvonov TV LUX

VEĽKÝ  ZVON – Panna Mária Ružencová

 • výzdoba zvona: vinná réva s hroznom a ružami
 • reliéf na prednej strane: tzv. Pompejský motív (reliéf Madony s dieťaťom Ježišom v náručí ako odovzdávajú ruženec sv. Dominikovi a sv. Kataríne Sienskej)
 • váha zvona: 420 kg
 • materiál: 78% Cu a 22% Sn – zvonársky bronz
 • povrchová úprava: patina a leštený bronz
 • zvonárska dielňa: Marek Kawiński – KAWMET
 • priemer zvona: 870 mm
 • srdce zvona je kované z ocele (podľa DIN 4178)
 • uchytenie zvona: 6-ramenná koruna v dubovej hlavici
 • hlavný tón zvona: ais 1 
 • alikvóty zvona: Prima ais/1 – Tercia cis/2 – Kvinta f/2 – Octava ais/2 – Hum ais/0
 • frekvencia zvona: 466.16 Hz
 • nápisy na zvone: IN HONOREM ET GLORIÆ DEI – BEATAE MARIÆ VIRGINIS REGINÆ SACRATISSIMI ROSARII – PATRONA PROVINCIÆ ORDINIS FRATRVM PRÆDICATORVM – EX PIE FIDELIBVS ET FRATRVM CONVENTVM DONAVIT FR. BRUNO BRANISLAVS DONOVAL OP PRIOR A CHRISTI REGIS IN LUZNÆ DANUBIALIS – CAMPANA ECCLESIÆ SANCTISSIMÆ TRINITATIS IN ROVINKA – ANNO DOMINI MMXX  Slovenský preklad reliéfu: Na česť a slávu Božiu – Blahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej posvätného ruženca – Patrónky provincie Rehole bratov Kazateľov – Zo zbožnosti veriacich a Bratov konventu daroval Fr. Bruno Branislav Donoval OP, Prior od Krista Kráľa v Dunajskej Lužnej – Zvon kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke – Roku Pána 2020

STREDNÝ ZVON – Sv. Vojtech

 • výzdoba zvona: vinná réva s hroznom a ružami
 • reliéf na prednej strane: heraldický erb obce Rovinka s vyobrazením sv. Vojtecha ako biskupa s berlou a veslom v ruke; vedľa svätca sú dve ruže
 • váha zvona: 220 kg
 • materiál: 78% Cu a 22% Sn – zvonársky bronz
 • povrchová úprava: patina a leštený bronz
 • zvonárska dielňa: Marek Kawiński – KAWMET
 • priemer zvona: 700 mm
 • srdce zvona je kované z ocele (podľa DIN 4178)
 • uchytenie zvona: 6-ramenná koruna v dubovej hlavici
 • hlavný tón zvona: d/2
 • alikvóty zvona: Prima d/2 – Tercia f/2 – Kvinta a/2 – Octava d/3 – Hum d/0
 • frekvencia zvona: 587.33 Hz
 • nápisy na zvone: IN HONOREM ET GLORIÆ DEI – SANCTI ADALBERTI – EPISCOPI ET MARTYRIS PRAGENSI – PATRONVS CIVITATIS ROVINKA (reliéf na prednej strane) EX PIE FIDELIBVS ET OFFICIALIS PUBLICÆ DONAVIT FR. STANISLAVS PETRVS VAVREK OP PAROCHVS IN LUZNÆ DANUBIALIS – CAMPANA ECCLESIÆ SANCTISSIMÆ TRINITATIS IN ROVINKA – ANNO DOMINI MMXX  Slovenský preklad reliéfu: Na česť a slávu Božiu – Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka Pražského Patróna mesta Rovinka Zo zbožnosti veriacich a Obecného zastupiteľstva daroval Fr. Stanislav Peter Vavrek OP, farár v Dunajskej Lužnej – Zvon kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke – Roku Pána 2020