Pozvanie na hodovú slávnosť do kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Milí farníci, v dnešnú nedeľu 7. júna 2020 je SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE.

Je to zároveň patrocínium filiálneho kostola v Rovinke.

Z tejto príležitosti Vás chceme srdečne pozvať do obnoveného kostola v rámci „DŇA OTVORENÝCH DVERÍ“, aby ste si mohli pozrieť obnovený kostol v čase od 14:00 – 17:00 hod.

Na stretnutí bude prítomný aj architekt obnoveného kostola Ing. Klement Trizuljak. Srdečne pozývame aj rodiny s deťmi.

Na DOSTAVBU KOSTOLA v Rovinke nám Bratislavská arcidiecéza prispela darom 250 tisíc EUR, za čo jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Na väčšinu vnútorného zariadenia sa nám podarilo získať dotácie z rôznych inštitúcií, avšak stále musíme získať okolo 40 tisíc EUR, aby sme mohli kostol sprevádzkovať.

Ak je to možné, prosíme Vás o finančnú podporu na dokončenie obnovy kostola, ktorá bude použitá na vybavenie nového interiéru kostola (oltár, ambona, bohostánok, lavice, ozvučenie…) Úprimne ďakujeme!

Váš milodar môžete doniesť osobne v úradných hodinách na faru, alebo zaslať bankovým prevodom na účet Farnosti Dunajská Lužná:

SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Vizualizácia nového kostola (interiér)