Slávnosť požehnania obnoveného kostola a konsekrácia nového oltára v Rovinke.

Prvá septembrová nedeľa (6. septembra) v roku 2020 sa natrvalo vpíše do dejín farnosti Dunajská Lužná. Veriaci v Rovinke pri Bratislave majú po necelých dvoch rokoch vynovený kostol. Slávnostne ho požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský počas pontifikálnej svätej omše o 10:00 hodine, pri ktorej konsekroval aj nový mramorový oltár. Kostol Najsvätejšej Trojice vznikol spojením pôvodnej stavby (z 18. storočia) a novej prístavby, ktorá vyhovuje nárokom na zvýšený počet obyvateľov obce. Tešíme sa, že chrám bude opäť slúžiť miestnej komunite na modlitbu, slávenie Eucharistie a prijímanie sviatostí.

Záujemci o pamätné DVD a album fotografií zo slávnosti si ich môžu zakúpiť na miestnom RKFÚ v Dunajskej Lužnej.