Program počas Vianočných sviatkov 2019/2020

Predvianočná spoveď:

21.12.2019 (Sobota po tretej adventnej nedeli)

15:00–18:00 vysluhovanie sviatosti zmierenia

Počas vianočnej oktávy spovedáme len na požiadanie (po svätej omši).

Program bohoslužieb:

24.12.2019 (Vigília Narodenia Pána – Štedrý večer)

22:00 – polnočná svätá omša (Charita – dominikánky)

24:00 – polnočná svätá omša

25.12.2019 (Narodenie Pána – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

18:00 – Vianočný koncert Chrámového zboru Madony Žitného ostrova (DL)

26.12.2019 (Sv. Štefana, prvého mučeníka)

Svätá omša: 07:30, 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL)

29.12.2019 (Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

31.12.2019 (Sv. Silvestra I., pápeža)

Svätá omša: 08:00 (Charita), 16:00 – Svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka (DL, RO, KA)

23:30 – Adorácia a požehnanie do nového roka (DL)

01.01.2020 (Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

02.01.2020 (Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a uč. Cirkvi)

17:00 – Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania a spovedanie (DL)

Svätá omša: 06:30 (DL), 08:00 (Charita), 18:00 (DL)

03.01.2020 (Najsvätejšieho mena Ježiš) – 1. piatok v mesiaci

17:30 – Spovedanie (DL, RO, KA)

Svätá omša: 08:00 (Charita), 18:00 – Svätá omša + Pobožnosť na 1. piatok v mesiaci  (DL, RO, KA)

04.01.2020 (Fatimská sobota) – 1. sobota v mesiaci

07:00 Posvätný ruženec s rozjímaniami (DL)

Svätá omša: 07:30, 08:00 (Charita), 18:00 – Svätá omša (DL)

05.01.2020 (Druhá Nedeľa po Narodení Pána)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

06.01.2020 (Zjavenie Pána – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

– počas svätých omší sa bude požehnávať tzv. trojkráľová voda, krieda a tymián

12.01.2020 (Nedeľa Krstu Krista Pána – sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)