Arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal obnovený píšťalový organ Ludwiga Moosera.

V nedeľu 24. novembra 2019 na Slávnosť Krista Kráľa – patróna Dominikánskeho konventu v Dunajskej Lužnej – sme opäť po niekoľkých rokoch mohli počuli znieť v miestnom chráme obnovený píšťalový organ z dielne salzburského majstra.

Pozvanie na túto slávnosť prijal aj Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý obnovený organ požehnal. Pri jeho rekonštrukcii boli podľa slov organára p. Vladimíra Gazdíka použité pôvodné technológie a materiály ako v čase jeho vzniku v 19. storočí.
Obec a farnosť Dunajská Lužná tak získali vzácny hudobný nástroj – jedinečný svojho druhu na Slovensku. Veriaci sa na reštaurovanie organu vyzbierali aj formou ADOPCIE ORGANOVÝCH PÍŠŤAL.  Viac v reportáži TV LUX

Reštaurovanie organovej skrine (2015)

Obnovený organ – 2019

„Píšťalový organ sa právom nazýva kráľovským hudobným nástrojom. Je to z viacerých dôvodov: organ je najväčší hudobný nástroj, s majestátnou architektúrou a dizajnom. Je to azda najzložitejší hudobný nástroj, ktorý používa rôzne technológie, materiály a komponenty. Je výsledkom umu, zručnosti a znalostí viacerých odborníkov. Farba jeho zvuku sa mení využitím píšťal (registrov) rôznych konštrukcií, typov, materiálov a veľkostí. Má rozsiahlu dynamiku – od pianissima cez forte až po grandiózne tutti celého nástroja. Veríme, že tak ako našim predkom, aj nám bude tento vzácny hudobný nástroj slúžiť k pozdvihnutiu ducha nielen počas liturgického slávenia, ale aj pri organových koncertoch a vystúpeniach chrámových zborov.“   (P. Bruno Branislav Donoval OP)

PREHĽAD ZÍSKANÝCH DOTÁCIÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DONOROV

Ministerstvo kultúry SR         38.000,00 €
Obec Dunajská Lužná 20.000,00 €
Ministerstvo financií SR 11.000,00 €
Slovenská elektrifikačná a prenosová sústava 3.000,00 €
Národná banka Slovenska 1.500,00 €
SPOLU         73.500,00 €
Individuálne dary veriacich 35.000,00 €
Adopcia organových píšťal 18.200,00 €
Príspevok farnosti Dunajská Lužná 10.384,00 €
SPOLU 63.584,00 €
Celková suma
137.084,00 €