Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných

V najbližšiu nedeľu 18. novembra 2018 bude Cirkev už po druhýkrát sláviť Svetový deň chudobných. Tento deň zriadil pápež František na záver jubilejného Roka milosrdenstva, keď stanovil, že pripadne vždy na 33. nedeľu v cezročnom liturgickom období. Svätý Otec pri tejto príležitosti vydal osobitné POSOLSTVO na tému: „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“.