Modlime sa za prenasledovaných kresťanov

Milí priatelia, dňa 23. novembra 2018 Vás srdečne pozývame na prezentáciu medzinárodnej Správy o stave náboženskej slobody vo svete, ktorá sa uskutoční o 09:00 hod. v hoteli Apollo v Bratislave.

Správa je výsledkom dvojročného monitorovania situácie v 196 krajinách sveta. Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need ju vydáva každé dva roky a po prvýkrát ju predstaví aj na Slovensku.  Pozvanie diskutovať o aktuálnom stave náboženskej slobody vo svete prijali mnohí vzácni hostia.

Mimoriadnym príspevkom podujatia bude osobné svedectvo Mons. Antoina Chahdeho, arcibiskupa zo sýrskeho Aleppa. Samotnú správu predstavia Marcela Szymanski, vyslankyňa ACN, ktorá nadáciu zastupuje v Bruseli pri EÚ a OSN. Svoje poznatky a skúsenosti z medzinárodného pôsobenia prinesie Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, a o stave náboženskej slobody na Slovensku bude hovoriť právnik Patrik Daniška (náš farník z Rovinky) 🙂

V rámci modlitieb si môžete stiahnuť aj POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY za prenasledovaných kresťanov vo svete.