OKTÓBER – mesiac modlitby posvätného ruženca

Milí priatelia, inšpirovaný aktuálnou výzvou Svätého Otca Františka pre celú Cirkev a Pápežskou nadáciou na pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko sa chceme aj v našej farnosti Dunajská Lužná pripojiť k celosvetovej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC za jednotu a pokoj dňa 18. októbra 2018 o 10.00h kedy sa budeme s deťmi z Cirkevnej škôlky Madony Žitného ostrova, ale aj ostatnými rodičmi a deťmi spoločne modliť Radostný ruženec (texty rozjímania nájdete tu). Ak sa nemôžete zúčastniť na spoločnej modlitbe vo Farskom kostole, ale chcete spolu s nami vytvoriť duchovné puto modlitby posvätného ruženca napr. doma, alebo v škole, ponúkame Vám zaujímavé materiály z ACN Slovensko:

Tiež zaujímavú reláciu: „DOMA  JE  DOMA“ z Televízie LUX kde na danú tému hovorí riaditeľka ACN Slovensko p. Martina Hatoková a náš kaplán P. Bruno Branislav Donoval OP, spolupracovník promotora pre Ružencové bratstvá na Slovensku.