Slávnosť svätého Dominika

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame osláviť deň nášho zakladateľa sv. Dominika Guzmána. V stredu 08.08.2018 o 18.00h bude vo Farskom kostole slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať P. ThLic. Jozef Súkeník OFM Conv. (minorita z Bratislavy – Karlovej Vsi). Naša komunita spolu s celou Dominikánskou rodinou Vás týmto srdečne pozývame aj k modlitbe Vešpier a spoločnému stretnutiu.