Štatistika farnosti 2017

Milí priatelia, ako to už zvykne ku koncu kalendárneho roku bývať, chceme Vám ponúknuť stručný prehľad o vysluhovaní sviatostí v našej farnosti a jej filiálkach.

 

Sviatosť Svätého Krstu prijalo _______________________________  137 detí

Dunajská Lužná                   98  krstov                    54  chlapcov               44  dievčat

Rovinka                                  16  krstov                      7  chlapcov                 9  dievčat

Miloslavov                             21  krstov                      9  chlapcov               12  dievčat

Kalinkovo                                2  krsty                        2  chlapci                    0  dievčat

Prvé Sväté Prijímanie a Sviatosť zmierenia prijalo _______________ 93 detí

Dunajská Lužná                    48  detí                       22  chlapcov                26  dievčat

Rovinka                                   13  detí                         6  chlapcov                  7  dievčat

Miloslavov                              26  detí                        11  chlapcov               15  dievčat

Kalinkovo                                  6  detí                        4  chlapci                    2  dievčatá

Sviatosť Birmovania prijali _________________________________  4 osoby

Dunajská Lužná                      4  osoby                     2  muži                       2  ženy

Sviatosť Manželstva uzavrelo _____________________________  23  párov

Dunajská Lužná                   18  sobášov

Rovinka                                   2   sobáše

Miloslavov                              2    sobáše

Kalinkovo                                1    sobáš

Kresťanský pohreb _______________________________________  53  osôb

Dunajská Lužná                     29  pohrebov                8  mužov                   21  žien

Rovinka                                   14  pohrebov                 9  mužov                     5  žien

Miloslavov                                2  pohreby                   2  muži                        0  žien

Kalinkovo                                  8  pohrebov                3  muži                        5  žien

Vystúpenie z Cirkvi  ______________________________________  0  osôb

Z našej farnosti roku 2017 formálne z Rímskokatolíckej cirkvi nevystúpil nikto.