Dôležité dátumy pre rodičov prvoprijímajúcich detí

Kedy bude Vaše dieťa slávnostne uvedené do chrámu? Kedy pristúpi prvý krát k sviatosti zmierenia? Kedy sa prvý krát stretne s Pánom Ježišom pod spôsobom chleba a vína? Aká je ponuka farnosti pre Vás rodičov? Všetko nájdete tu: kalendár 2017 – 2018