Sanačné práce na Kaplnke Sv. Martina v Dunajskej Lužnej

Dlhoročná potreba záchrany kultúrnej pamiatky Kaplnky Sv. Martina z 13.-teho storočia sa dočkala realizácie 1. a 2. Etapy sanačných prác. V súčasnosti sa pripravuje záverečná 3. Etapa projektu. Prispelo k tomu Ministerstvo kultúry, Bratislavský samosprávny kraj ako aj Obec Dunajská Lužná.

Súčasná kaplnka Sv. Martina bola pôvodne Farským kostolom, ktorý v roku 1852 vyhorel a zostala z neho len neskororománska časť – presbytérium. Nakoľko bola v časti Dénešd (dnes Jánošíková) pomerne veľká sakrálna stavba Sanktuárium Pomáhajúcej Madony Žitného ostrova – čiže pútne miesto v správe Benediktínskych mníchov z Panonhalmy; kostol Povýšenia sv. Kríža sa v tom čase stal Farským kostolom a z pôvodného kostola sv. Martina sa stala kaplnka.

Kaplnka sv. Martina dlhé roky slúžila najmä na výnimočné príležitosti (Odpustové slávnosti, cirkevné aktivity a miesto kultúrnych stretnutí). V posledných rokoch táto nehmotná kultúrna pamiatka schátrala natoľko, že sa tam z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia museli zrušiť všetky duchovné a kultúrne aktivity pre občanov a návštevníkov Dunajskej Lužnej.

V rokoch 2012/2013 bol vykonaný reštaurátorský výskum sanačných prác a správca farnosti P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP začal hľadať možné zdroje na záchranu tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o získanie dotácie z rôznych zdrojov sa to konečne v roku 2016 podarilo a práve sa pripravuje záverečná fáza sanačných prác v interiéri kaplnky.

Celkovo sa na tento účel podarilo získať sumu: 85.000,- € a to najmä z týchto zdrojov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10.000,- €, Obec Dunajská Lužná 40.000,- € a tento projekt finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj sumou: 35.000,- €. Sme veľmi radi, že takpovediac v „hodine dvanástej“ sa nám podarilo získať na tento účel dotácie, keďže snaha o zachovanie tejto kultúrnej pamiatky je rovnako dôležitá tak pre miestne farské spoločenstvo, ako aj pre všetkých návštevníkov historicko-cirkevných pamiatok v našom regióne. Po dokončení všetkých plánovaných prác na objekte bude tento sprístupnený pre širokú verejnosť na cirkevné a komunitné aktivity.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Obce Dunajská Lužná a Bratislavského samosprávneho kraja.