Kto koho vychováva?

Srdečne Vás pozývame na  diskusiu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017 od 16:00 do 17:30 hod. v Klube Ostrov. Prídu medzi nás manželia Hajkovskí, ktorí sa venujú problematike výchove detí.
Niečo o pozavných hosťoch: 
Dominika Hajkovská a Juraj Hajkovský vyštudovali psychológiu na Trnavskej univerzite. Sú manželmi 15 rokov, majú päť detí a žijú v Banskej Bystrici. Sú zakladajúcimi členmi o. z. Zaostri na rodinu. Dominika sa venuje venuje poradenstvu, diskusiám, prednáškam i písaniu a to najmä na rodinné, výchovné a manželské témy. Známe sú brožúrky, ktoré vyšli  vo vydavateľstve Don Bosco: Tresty vo výchove, Bohatstvo rituálov v rodine, Talenty a zdravé sebavedomie, Matka a dcéra – blízke aj vzdialené, Matka a syn – vzťah plný dobrodružstva. Juraj sa venuje personálnemu manažmentu, je spoluautorom knihy aj hry Drakobijec a iniciátorom spoločenstva OTCaSY.