POZVÁNKA na benefičný koncert

Srdečne Vás pozývame  na Adventný koncert Zboru SANCTA MARIA zo Šamorína, ktorý sa uskutoční na Druhú adventnú nedeľu (4. decembra 2016) o 17:00 hod. v našom Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Výťažok bude použitý na opravu historického organu od Ludwiga Moosera (1865).

foto zboru

Ak by ste chceli finančne podporiť opravu, svoj milodar môžete poslať na bankový účet farnosti:

IBAN SK 1702000000001746031457 SUBASKBX

Variabilný symbol: 1111

Ďakujeme.