Farská púť do Mariazellu

Srdečne Vás pozývame na Farskú púť do rakúskeho Mariazellu. Duchovný program, modlitba posvätného ruženca a svätá omša budú priamo v Bazilike pri hlavnom oltári kde je umiestnená aj milostivá socha Panny Márie. Oznamujeme všetkým pútnikom, že odchod autobusu bude 22. júna 2017 (štvrtok) ráno o 05.00h spred Farského kostola v Dunajskej Lužnej. Pristúpiť do autobusu môžete aj na autobusových zastávkach na trase: Nové Košariská – Rovinka. Svätá omša v slovenčine je nahlásená v Bazilike na 14:00 hod. Cestovné bude možné zaplatiť počas cesty v autobuse: 17,- EUR). Predpokladaný návrat domov bude vo večerných hodinách.

Prihlásení účastníci, ak tak ešte neurobili, nech čím skôr nahlásia organizátorom svoje osobné údaje kvôli cestovnému poisteniu (Meno a priezvisko, Rodné číslo, Adresu bydliska a telefónne číslo-mobil) Cena na osobu zahŕňa aj Cestovné poistenie. Bližšie informácie u Karola Krištofa st. 0905 563 235