Nedeľné popoludnie s prvoprijímajúcimi deťmi

V spolupráci s Klubom Ostrov sme zorganizovali v nedeľu 12. júna o 15.00 hod. pri farskom altánku
nedeľné popoludnie pre tohtoročné prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Pripravená bola zábava a
opekačka. Bolo to veľmi milé stretnutie, na ktoré budeme dlho spomínať. P.Stanislav,OP.

DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041