Verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác „Rekonštrukcia klenby starého kostola Sv. Trojice v Rovinke.

Zverejňujeme Výzvu na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie stavebných prác vrátane všetkých povinných príloh.

Návrh na plnenie kritéria

Rámcová dohoda o vykonávaní stavebných prác

Špecifikácia predmetu zákazky

Výkaz_výmer

Výzva na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie súťažných ponúk je stanovená na 10. 7. 2019 vrátane.

Rádio Mária vysiela „live“ aj z našej farnosti

V týždni od 10. do 23. júna 2019 budeme vysielať prostredníctvom internetového RÁDIA MÁRIA modlitbu posvätného ruženca a sväté omše naživo z nášho Kostola Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.  Spojiť sa môžete prostredníctvom šikovnej aplikácie, alebo priamo cez webstránku v nasledovných časoch:

PONDELOK – SOBOTA

17.25   Rozjímavý ruženec

18.00   Svätá omša

NEDEĽA

10.30   Svätá omša

 

PUMIN 2019

Srdečne pozývame všetkých miništrantov farnosti Dunajská Lužná, ale aj z Rovinky a Kalinkova na púť miništrantov do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac informácií a program nájdete na plagáte TU. Záujemci sa môžu prihlásiť na farskom úrade, alebo v sakristii kostola.

Tradičná národná púť miništrantov do Šaštína pri príležitosti v období sviatku sv. Dominika Sávia – patróna miništrantov.

Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na zábavu, turnaj miništrantov vo futballe floorbale, oddych a stretnutie s priateľmi a miništrantmi z mnohých slovenských farností.
téma PUMINu 2019: 7 ÚTOKOV a 7 ÚTEKOV (RYTIERA)
heslo: “Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov, dve ryby a neuteká z boja”

V rámci programu budú:
– workshopy so zaujímavými ľuďmi
– svätá omša
– turnaj farností vo futbale a floorbale
– súťaže s odmenami

Info o púti:
http://bazilika.sk/bazilika/putministrantov
Účasť vašej miništrantskej skupiny registrujte tu: https://goo.gl/forms/WY7wog7WmrhAWum93

Určite si pozrite aj videopozvánku 🙂

 

Skupinky detí na PSvP v školskom roku 2018/2019

1. Termíny stretiek

Skupina P. BRUNA – pondelok 06. mája 2019 o 16:30 v Klube OSTROV

Skupina sr. SÁVIE – ak stretko bude, dodatočne deťom pošlem termín (mailom)

Skupina sr. KARMELY – streda 22. mája 2019 o 17:00 v Klube OSTROV

Skupina sr. GABRIELY – štvrtok 23. mája 2019 o 16:00 v Klube OSTROV

Skupina sr. DOMINIKY – stretko v máji už nebude

Skupina P. STANISLAVA – pondelok 06. mája 2019 o 14:30 v Základnej škole v Rovinke

Skupina P. PAVLA – pondelok 06. mája 2019 o 14:30 v Základnej škole v Rovinke

2. Organizačné stretko pre rodičov

Dunajská Lužná – nedeľa 05. mája 2019 o 15.00 v kostole
Rovinka – nedeľa 5. mája 2019 po omši 10:00 v Kultúrnom dome
Kalinkovo – nedeľa 5. mája 2019 po omši 10:00 v kostole
    *** Prosíme rodičov o účasť na týchto organizačných stretnutiach, ďakujeme! ***

3. Skúška šiat

Rovinka 27.04. (sobota) od 15:00 do 18:00 v Klube Ostrov.
Dunajská Lužná 28.04. (nedeľa) od 15:00 do 18:00 v Klube Ostrov.

 

4. TERMÍNY SLÁVNOSTI PSP

ROVINKA                            26. máj 2019 (nedeľa) vo Farskom kostole v DL o 10:30

KALINKOVO                      26. máj 2019 (nedeľa) o 10:30

DUNAJSKÁ LUŽNÁ          02. jún 2019 (nedeľa) o 10:30

Ak by ste mali nejaké otázky, alebo pripomienky kľudne mi môžete napísať e-mail, alebo zavolať na mobilný telefón: 0911 667 748

Barbora Štellerová

Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa 2019

14. apríla 2019      KVETNÁ NEDEĽA

07.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL)

09.00 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (DL)

18.00 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (RO)

 

18. apríla 2019      ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (DL, RO, KA)

19.00 – Celonočná adorácia v Getsemani (DL)

21.00Ježišova rozlúčková reč (DL)

 

19. apríla 2019      VEĽKÝ PIATOK PÁNOVHO UTRPENIADeň pokánia a pôstu

07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály (DL)

10.00 – Pobožnosť Krížovej cesty (DL)

15.00 – Obrady utrpenia a smrti Ježiša Krista (DL, RO, KA)

do 20.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (DL)

 

20. apríla 2019      BIELA SOBOTAObnova krstných sľubov

07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály (DL)

08.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (DL)

14.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe (KA)

19.30 – Veľkonočná vigília (DL)

20.00 – Veľkonočná vigília (RO, KA)

 

21. apríla 2019      VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

07.30 – Svätá omša (DL) – Požehnanie veľkonočných jedál

08.00 – Svätá omša (KA) – po maďarsky

09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL)

18.00 – Svätá omša (RO)

 

21. apríla 2019      VEĽKONOČNÝ PONDELOK

07.30 – Svätá omša (DL)

09.00 – Svätá omša (RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL)