Zomrel P. Hilár Jozef Štefurik OP

Drahí priatelia,

dňa 30. júna 2023 si vo večerných hodinách Pán života a smrti povolal z pozemského putovania P. Hilára Jozefa Štefurika OP, ktorý v súčasnosti pôsobil ako kaplán v našej farnosti.

V utorok 04. júla 2023 o 15.00 hod. bude vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej sláviť zádušnú svätú omšu za zosnulého kňaza ako prejav vďaky za jeho službu pre arcidiecézu bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Svätá omša s pohrebnými obradmi bude vo štvrtok 06. júla 2023 o 11.00 hod. v dominikánskom kostole v Košiciach.