Birmovka 2022

V nedeľu 30. októbra 2022 sa v Dunajskej Lužnej konala birmovka. Šesťdesiatjeden chlapcov a dievčat našej farnosti za prítomnosti svojich rodičov a príbuzných prijalo sviatosť kresťanskej dospelosti. Birmovaním sa stali plnohodnotnými a zodpovednými členmi Cirkvi s úlohou reprezentovať Krista a svedčiť o ňom (YC 203).

Sviatosť birmovania udelil Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup. Všetkým birmovancom prajeme plnosť darov Ducha Svätého. Nech sa im v živote darí.