Podpora farníkov Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach a Ľubici

Zbierka na podporu a pomoc pre chudobných ľudí v Žakovciach a Ľubici – potraviny a oblečenie- v našej farnosti Dunajská Lužná sa stretla s veľkou odozvou.

Trvanlivé potraviny ako ryža, cukor, olej, cestoviny, zaváraniny, konzervy, ale tiež pracovné oblečenie pre mužov, pracovné rukavice a topánky priniesli žičliví farníci v takom množstve, že sa podarilo vyskladať dve europalety s celkovou hmotnosťou okolo 250 kg.

Veľká vďaka patrí všetkým, čo prispeli, či už priamo materiálom a potravinami, ale aj pomocou pri balení, a tiež Dobrým Jablkám za zaistenie dopravy zbierky. V Žakovciach sa v súčasnosti chystajú na zimu, pripravujú drevo, pokračujú ešte v stavebných prácach na nových príbytkoch pre núdznych. Viac o tomto diele nájdete aj na http://www.ikv.sk/.

Ešte raz Pán Boh zaplať za štedrosť.

 

20141007_080129