Výročná farská poklona Dunajská Lužná 2023

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na Výročnú farskú poklonu v piatok 27. októbra 2023. Každý deň je v niektorej farnosti našej arcidiecézy celodenná adorácia. V tento deň sme pozvaní k službe modlitbou pred eucharistickým Pánom vyprosovať Božiu milosť a požehnanie nielen pre seba a modliť sa nielen na vlastné úmysly, ale osobitne pre našu farnosť a celú našu arcidiecézu.