Prvé výročie posviacky obnoveného kostola v ROVINKE

Milí priatelia, v nedeľu 05. septembra 2021 si pripomenieme PRVÉ VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA NAJSV. TROJICE V ROVINKE. Z tejto príležitosti bude Slávnostná SVÄTÁ OMŠA o 09.00h., ktorú bude celebrovať ThDr. JÁN ĎURICA, SJ. Popoludní o 16.00h Vás srdečne pozývame na ORGANOVÝ KONCERT Mgr.art. Istvána Nagya. Zaznejú diela známych majstrov: Franza Liszta, Johanna Sebastiana Bacha a ďalších. Tešíme sa na spoločné stretnutie. Bližšie informácie na plagáte.