ORGANOVÝ KONCERT 08.08.2021 o 19:00h

Zreštaurovaný organ Ludwiga Moosera (1865) v Dunajskej Lužnej.

Milí priatelia. V nedeľu 08. augusta 2021 o 19:00h bude vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej BENEFIČNÝ ORGANOVÝ KONCERT ku cti zakladateľa našej rehole sv. Dominika Guzmana (1170-1221) ktorého JUBILEUM „DIES NATALIS“ si aj naša farnosť chce tento rok zvlášť pripomenúť.

Naše pozvanie koncertovať prijal medzinárodne známy interprét Mgr. István Nagy, DiS art. V jeho umeleckom prednese zaznejú známe diela Franza Liszta, J. S. Bacha, F.X.A. Murschhausera, Felixa Mendessohna a iných hudobných skladateľov na našom nedávno zreštaurovanom organe Ludwiga Moosera.

Počas koncertu zaznie aj PREMIÉRA organovej skladby na Responzórium k svätému Dominikovi „O SPEM MIRAM“ (Ó vzácna nádej) v autorskom podaní Mgr. Istvána Nagya, DiS art.

Bližšie informácie nájdete na pripravenom bulletine: ORGANOVÝ KONCERT Dunajská Lužná

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ.