Zoznam kandidátov na voľby do FPR a FER 2021 – Výsledky

Milí priatelia, pozývame vás zapojiť sa do volieb farskej ekonomickej rady a farskej pastoračnej rady. Svoj hlas môžete dať prostredníctvom vyplnenia VOLEBNÉHO LÍSTKA, ktorý je k dispozícii v jednotlivých kostoloch pri VOLEBNEJ URNE do 05.07.2021

Zoznam kandidátov za DUNAJSKÚ LUŽNÚ

Označte prosím krížikom „X“ ŠTYROCH preferovaných členov, ktorí sú volení na PÄŤ ROKOV.

Farská ekonomická rada

 • JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, 48 rokov, hovorca, Dunajská Lužná (129 hlasov)
 • Ing. Mária Cingelová, 62 rokov, bankový analytik, Dunajská Lužná (127 hlasov)
 • Mgr. Lukáš Haizer MBA, 29 rokov, projektový manager, Dunajská Lužná (65 hlasov)
 • Karol Kubala, 61 rokov, živnostník, Dunajská Lužná (96 hlasov)
 • Ing. Marek Ličák, PhD., 44 rokov, riaditeľ odboru finančnej stability, Dunajská Lužná (178 hlasov)
 • RNDr. Marek Vaculík, PhD., 37 rokov, vysokoškolský učiteľ, Dunajská Lužná (91 hlasov)
 • Ing. Jozef Vozár, 50 rokov, živnostník, Dunajská Lužná (142 hlasov)

Označte prosím krížikom „X“ ŠTYROCH preferovaných členov

Farskej ekonomickej rady, ktorí sú volení na TRI ROKY.

Farská pastoračná rada

 • Ing. Peter Blaho, 53 rokov, grafik, Dunajská Lužná (162 hlasov)
 • Mgr. Magdaléna Blahová, 56 rokov, zdravotná sestra, Dunajská Lužná (113 hlasov)
 • Mgr. Lucia Černanská, DiS.art., 44 rokov, lektorka, Dunajská Lužná (154 hlasov)
 • Mária Galanská, 69 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (56 hlasov)
 • Mgr. Eva Kepencayová, 70 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (62 hlasov)
 • Tomáš Kunzo, 22 rokov, študent, Dunajská Lužná (136 hlasov)
 • Mária Mlynková, 64 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (68 hlasov)
 • Mgr. Viera Šafaríková, 68 rokov, dôchodkyňa, Dunajská Lužná (82 hlasov)

Zoznam kandidátov za Filiálku ROVINKA

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej ekonomickej rady, ktorí sú volení na PÄŤ ROKOV.

Farská ekonomická rada – Rovinka

 • Mgr. Patrik Daniška, 41 rokov, právnik – aktivista, Rovinka (42 hlasov)
 • Michal Grega, 35 rokov, IT technik, Rovinka (22 hlasov)
 • Ing. Jozef Kukan, 65 rokov, manažér, Rovinka (31 hlasov)
 • Peter Kundlák, 66 rokov, automechanik, Rovinka (6 hlasov)
 • JUDr. Mária Sokolová, 38 rokov, advokátka, Rovinka (32 hlasov)

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej pastoračnej rady, ktorí sú volení na TRI ROKY.

Farská pastoračná rada – Rovinka

 • Jana Blahutová, 61 rokov, živnostníčka, Rovinka (14 hlasov)
 • Mgr. Gabriela Fischerová, 42 rokov, kontrolórka, Rovinka (30 hlasov)
 • MUDr. Jana Fülöpová, 45 rokov, lekárka, Rovinka (19 hlasov)
 • Ing. Helena Kukanová, 62 rokov, vedúca logistiky, Rovinka (31 hlasov)
 • Clara Mompo, kapucínka sv. Rodiny, 60 rokov, Rovinka (31 hlasov)

Zoznam kandidátov za Filiálku KALINKOVO

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej ekonomickej rady, ktorí sú volení na PÄŤ ROKOV

Farská ekonomická rada – Kalinkovo

 • Sandor Bartál, 43 rokov, robotník, Kalinkovo (33 hlasov)
 • Martin Fülle, 48 rokov, autopredajca, Kalinkovo (49 hlasov)
 • Ing. Ivan Peťko, 51 rokov, manažér, Dunajská Lužná (24 hlasov)
 • Ing. Peter Trnka, 45 rokov, ekonóm, Kalinkovo (34 hlasov)
 • Diana Zimanová, 50 rokov, asistentka, Kalinkovo (42 hlasov)

Označte prosím krížikom „X“ TROCH preferovaných členov

Farskej pastoračnej rady, ktorí sú volení na TRI ROKY.

Farská pastoračná rada – Kalinkovo

 • Mgr. Slávka Fülleová, 46 rokov, zdravotná sestra, Kalinkovo (56 hlasov)
 • Mgr. Barbora Jandorfová, 39 rokov, administrátor, Kalinkovo (21 hlasov)
 • Mgr. Ladislav Jurányi, 39 rokov, archivár, historik, Kalinkovo (52 hlasov)
 • Ing. Erika Juráčiková, 43 rokov, rodičovská dovolenka, Kalinkovo (13 hlasov)
 • Lenka Plávniková, 43 rokov, učiteľka v MŠ, Kalinkovo (40 hlasov)