CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI v Dunajskej Lužnej

Milí priatelia. Občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná v spolupráci s našou farnosťou a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Dunajskej Lužnej zriadilo pre sociálne odkázaných občanov a seniorov CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI, ktoré sídli v priestoroch Obecného futbalového klubu na Športovej ulici č. 1 v Dunajskej Lužnej.

Otváracia doba CPP bude každú STREDU a PIATOK od 16.00 – 18.00 hodiny.

Bližšie informácie nájdete aj na našej FB stránke RKC Farnosť Dunajská Lužná, alebo webe OZ Aktívna Dunajská Lužná. ️‍‍☕️ Ak chcete prispieť na tento projekt finančne, tu je číslo účtu:

IBAN – SK09 0900 0000 0051 6452 0013 vs. 1111