Individuálna pastoračná služba

Milí veriaci,

od 01. apríla 2021 je možné v rámci tzv. individuálnej pastoračnej služby sprostredkovať veriacim prijatie Eucharistie – Sv. prijímanie a Sviatosť zmierenia – Sv. spoveď. V našej farnosti Vám poskytneme sviatosti v týchto časoch:

How to Go to Confession - About Catholics

SVIATOSŤ ZMIERENIA   (pred večernou svätou omšou)

Pondelok – Sobota    17:30 – 18:00

Non-Catholics in the Communion Line | Catholic Answers

SVIATOSŤ EUCHARISTIE   (po svätej omši)

Pondelok – Sobota     cca od 18:30 – 18:45

Nedeľa     cca 11:15 – 11:30

Upozorňujeme, že stále nie je možné konať žiadne verejné slávenie bohoslužieb, preto je možné vstúpiť do chrámu len individuálne na krátku súkromnú modlitbu s dôsledným dodržiavaním všetkých platných epidemických opatrení, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva alebo tkkbs.sk, zvlášť: v kostole je nevyhnutný respirátor a dezinfekcia rúk pri vstupe.

Želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné obdobie.