VIANOČNÝ KONCERT online

Milí priatelia, tento rok je iný ako všetky ostatné… Každý rok na Vianoce sme v našej Svätyni Madony Žitného ostrova mali podvečer TRADIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT nášho Chrámového zboru. Keďže dnes to kvôli pandémii, žiaľ nie je možné „naživo“ rozhodli sme sa Vám ponúknuť videozáznam z minulého roka, ktorý nám láskavo ponúkol jeden z členov zboru, pán Jozef Kundlák, za čo sme mu úprimne vďační.

Nech radosť z narodenia Spasiteľa Vás naplní aj pri vnímaní krásy prostredníctvom známych melódií a podmanivých hudobných diel.

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky +

VIANOČNÝ KONCERT CHRÁMOVÉHO ZBORU MADONY ŽITNÉHO OSTROVA Z ROKU 2019