ORGANOVÝ KONCERT

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia a farníci. Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostný koncert „JUBILATE DOMINO“ z príležitosti ukončenia reštaurátorských prác na historickom organe z dielne salzburgského organára Ludwiga Moosera (1865) vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej v nedeľu 24. novembra 2019 o 17:00 hod.
Mária Blahutová – koloratúrny soprán
Nicole Schebesta – husle
Ján Blahuta – organ