K Ježišovi cez spoločenstvo

Deti a rodičia z našej farnosti sa 13. októbra popoludní zhromaždili vo farskom kostole pri príležitosti slávnostného začiatku cesty, ktorá ich privedie k prijatiu prvej Eucharistie.

 Slávnosť začala obradom začlenenia detí do spoločenstva. Na otázku kňaza: „Milé dievča a chlapec, čo si žiadaš?“ približne šesťdesiat detí odpovedalo: „Byť prijaté do spoločenstva, aby som sa stal priateľom Ježiša.“ V priebehu roka sa 5 skupiniek pod vedením o. Stanislava a Barborky (Rovinka), o. Antonína a Majky (Kalinkovo), o. Bruna a Barborky (Dunajská Lužná), o. Bohuslava a Eliáša (Dunajská Lužná), s. Dominiky a Zuzky (Dunajská Lužná) bude snažiť, aby sa deti dobre pripravili na prvé sväté prijímanie cez stále krajší vzťah k Ježišovi. Ďalším pilierom katechézy detí je účasť na nedeľnej svätej omši a náboženská výchova v škole. V rámci prípravy chceme venovať zvláštnu pozornosť rodičom, ktorí majú na svoje detí najväčší vplyv. Hneď po prvom predstavení programu, prejavili viacerí z nich záujem o pravidelné mesačné stretnutia pod vedením manželov Čerňanských, Blahových, Barokových, Kunzových.

Za pokojný priebeh slávnosti vďačíme modlitbám celého farského spoločenstva a sestier dominikánok. Tiež veľká vďaka patrí aj mladým, ktorí pripravili hry a súťaže v miestnom kultúrnom stredisku.