Púť k Madone Žitného Ostrova

V týždni od 12. do 15. augusta 2013 sa v našej farnosti konala tradyčná púť k Madone Žitného ostrova.

Program začal už od pondelka každodennou spoločnou modlitbou sv. ruženca, sv. omšami s pozvanými hosťami a tématickými príhovormi, ako aj duchovným programom po večerných sv. omšiach. Piatok patril mládežníckej sv. omši s pátrom Matejom, krížovej ceste v uliciach našej obce, ako aj večernému mládežníckemu programu.

Dôležitým dňom púte bola sobota, kedy sme pri starobylej kaplnke sv. Martina privítali pútnikov, ktorí prišli v sprievodoch z okolitých obcí. Spoločne sme potom putovali do farského kostola, kde sme pozdravili našu Pannu Máriu modlitbou sv. ruženca. Nasledovalo zasvätenie našej obce Panne Márií, ktoré sa odohralo v parku pri kostole.

Večer slúžil menovaný Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch slávnostnú sv. omšu pre pútnikov.

Sobotný program zakončil koncert Chrámového zboru kostola Povýšenia sv. Kríža z Dunajskej Lužnej.

Dni púte vyvrcholili nedeľnou sv. omšou, ktorú celebroval P. Konštanc Adamec OP – rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša v Ríme. V jej závere sa veriaci rozlúčili so štyrmi dominikánmi, ktorý na konci augusta končia svoje pôsobenie v našej farnosti. Vzácnou udalosťou bolo spoločné agapé, ktorým sa zakončil program tohtoročnej púte.