Skupinky detí na PSvP v školskom roku 2018/19

Skupina P. BRUNA – pondelok 17.12 o 16:30 v Klube OSTROV
Skupina Sr. SÁVIE – streda 05.12 o 16:00 v Klube OSTROV
Skupina Sr. KARMELY – streda 19.12 o 17:00 v Klube OSTROV
Skupina Sr. GABRIELY  –  štvrtok 20.12 o 16:00 v Klube OSTROV
Skupina Sr. DOMINIKY – nedeľa 09.12 o 10:00 v kostole v KALINKOVE
Skupina P. STANISLAVA – pondelok 17.12 o 14:30 v Základnej škole v ROVINKE
Skupina P. PAVLA – pondelok 17.12 o 14:30 v Základnej škole v ROVINKE

 

Počas prvej časti ADVENTU od 02. – 17.12.2018 srdečne pozývame rodiny s deťmi na RORÁTY (SVÄTÁ OMŠA KU CTI PANNY MÁRIE) ktoré bývajú v týždni od pondelka – soboty o 06.00h vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej.

Na Roráty si môžete so sebou priniesť (sviece) lampáše; táto svätá omša je len pri svetle sviec. Tešíme sa na Vás!!! 🙂