FATIMSKÁ SOBOTA

Panna Mária Fatimská, oroduj za nás!

Milí mariánsky ctitelia. Srdečne Vás pozývame do nášho pútnickeho chrámu k milostivej soche Pomáhajúcej Madony Žitného ostrova na Pobožnosť fatimských sobôt počas celého roka 2017. Tento rok je výnimočný pre všetkých, ktorí poznajú, šíria a žijú odkaz Matky Božej z Fatimy. Preto si aj v našej farnosti chceme pripomenúť 100. výročie zjavenia Panny Márie trom pastierikom spoločnou modlitbou, rozjímaním nad tajomstvami posvätného ruženca a slávením Eucharistie s tematickou homíliou v duchu fatimského posolstva.

Priebeh Pobožnosti fatimskej soboty

(Začiatok o 07.00 hod.)

.: Modlitba Anjela pokoja

.: Čítanie z Božieho Slova a meditácia

.: Modlitba posvätného ruženca s rozjímaniami

.: Prosby k Fatimskej Panne Márii

.: Svätá omša s tematickou homíliou

.: Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Termíny:

07. januára – 04. februára – 04. marca – 01. apríla – 06. mája – 03. júna – 01. júla – 05. augusta – 02. septembra – 7. októbra – 04. novembra – 02. decembra 2017