Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Annus-Misericordiae_logo„V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.“

Toto píše Svätý Otec František v bule Misericordiae vultus, ktorou vyhlásil Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí na Slávnosť Krista Kráľa 20. novembra 2016, je myšlienka „Milosrdní ako Otec“. Na našej webstránke budeme priebežne zverejňovať aktuality týkajúce sa Svätého roku u nás i vo svete. Pre bližšie oboznámenie uvádzame v článku zaujímavé odkazy (linky).

Desať vecí, ktoré by sme mali vedieť o jubilejnom Roku milosrdenstva

Svätá stolica zorganizovala tlačovú konferenciu na ktorej ju prezentoval Mons. Salvatore Fisichella, arcibiskup a predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a Mons. Graham Bell, sekretár tejto pápežskej rady. Otázky ohľadom podujatí Jubilea bude priebežne oznamovať P. Frederico Lombardi SJ, hovorca Svätej stolice.

1) Neporovnávať s rokom 2000

Je dobré zdôrazniť, že jubilejný Rok milosrdenstva nie je a nechce byť Veľkým jubileom roka 2000. Každé porovnanie je nezmyselné, pretože každý svätý rok so sebou prináša svoje zvláštnosti a plní svoj účel. Pápež František si praje, aby sa tento jubilejný rok žil v Ríme rovnako ako v miestnych cirkvách; z tejto skutočnosti vyplýva osobitná pozornosť k životu jednotlivých miestnych cirkví a ich potrebám, takže iniciatívy by sa nemali prekrývať s kalendárom, ale by mali byť ich doplnením.

2) Brána milosrdenstva

Po prvýkrát v histórii jubilea bude ponúknutá možnosť otvoriť tzv. Sväté dvere – Bránu milosrdenstva – aj v jednotlivých diecézach, najmä v katedrále, alebo vo významnom chráme, alebo v osobitne významnej pútnickej svätyni. (Na území Bratislavskej arcidiecézy je to: Dóm sv. Martina a Františkánsky kostol v Bratislave, Národná bazilika v Šaštíne, Najstaršie pútnické miesto v Mariánke a Farský kostol sv. Antona Paduánskeho v Báči).

3) Dôležité termíny

Začiatok jubilejného svätého roku – 08. december 2015 slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej znakom bude otvorenie tzv. PORTA SANTA na Bazilike svätého Petra v Ríme. Jubileum skončí dňa 20. novembra 2016 na slávnosť Krista Kráľa. V rámci týchto dvoch dát sa budú odvíjať rozličné udalosti slávenia.

4) Tematika jubilea

História jubileí sa vyznačuje periódou 50 a 25 rokov. Dve jubileá rešpektovali termín výročia vykúpenia vykonaného Kristom (1933, 1983). Toto je tematické jubileum. Je možné stavať na centrálnom obsahu viery a má v úmysle pripomenúť cirkvi jej primárne poslanie byť znamením a svedectvom milosrdenstva vo všetkých aspektoch svojho pastoračného života – milosrdenstvo.

5) Milosrdenstvo a obrátenie

Téma milosrdenstva, s ktorou pápež František voviedol Cirkev na cestu jubilea, bude okamihom milosti pre všetkých kresťanov a pozvaním pokračovať v ceste „novej evanjelizácie a pastoračnej konverzie,“ ktorú pápež uviedol v liste Misericordiae vultus.

6) Dialóg s inými vierovyznaniami

V tomto zmysle to je ústredná túžba, volanie pápeža Františka, aby sme sa spolu s judaizmom a islamom v téme milosrdenstva dostali na cestu dialógu a prekonania ťažkostí, ktoré panujú na verejnosti.

7) Misionári milosrdenstva

Ďalšou zvláštnosťou jubilea je poverenie Misionárov milosrdenstva. Pápež František im dá mandát na začiatok pôstneho obdobia na Popolcovú stredu slávením v Bazilike sv. Petra. Misionári musia byť kňazi pokojní, schopní porozumieť limitom ľudí, ale pripravení vyjadriť inšpiráciu Dobrého pastiera vo svojom kázaní a vyznaní.

8) Význam loga

Logo je dielom P. Marka Ivana Rupnika SJ. Obraz, veľmi drahý ranej cirkvi, ukazujúci Kristovu lásku, ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia; Ježiš ako Samaritán nesie na svojich pleciach doráňaného a strateného človeka. Dielo je vytvorené tak, že Dobrý pastier sa dotýka hĺbky ľudského tela a robí to s láskou, ktorá premieňa jeho život.

9) Motto udalosti

Motto loga, prevzal pápež František z Lukášovho evanjelia 6, 36 „Milosrdní ako Otec“. Motto si kladie za cieľ žiť milosrdenstvo na príklade Nebeského Otca, ktorý neodsudzuje ani neposudzuje, ale ponúka dar odpustenia schopnosť darovať lásku a milosrdenstvo (por. Lk 6, 37–38).

10) Internetový portál v siedmich jazykoch

Oficiálne internetové stránky Svätého roku www.iubilaeummisericordiae.va Stránka je k dispozícii v siedmich jazykoch: talianskom, anglickom, španielskom, portugalskom, francúzskom, nemeckom a poľskom. Na stránkach nájdete oficiálne informácie o kalendári verejných podujatí, indikáciu pre účasť na akciách so Svätým Otcom a všetky ďalšie úradné oznámenia o jubileu.

 

Modlitba pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstva

Bula Misericordiae Vultus

Logo

Kalendár podujatí

List o odpustkoch

Text, mp3 nahrávka a ďalšie podklady k hymne

Pastiersky list biskupov k Mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva

Obrad otvorenia Brán milosrdensva

Inštrukcia k sláveniu Jubilea rodín

 

Dossier správ na stránke Tlačovej kancelárie KBS

Slávenie Jubilejného roka oznámil pápež František a svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra. Konala sa pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy 24 hodín pre Pána (13. marca 2015). Svätý rok sa začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a zavŕši sa 20. novembra 2016 na slávnosť Krista Kráľa. Organizáciou jubilea poveril Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie.

Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.

Zdroj: tkkbs.sk 

1449601363_151208-pope-opens-holy-door-yh-0754a_43fa41ac7bb23b3746253842164bf4c7.nbcnews-ux-2880-1000

JUBILEJNÉ ODPUSTKY V ROKU MILOSRDENSTVA UDELENÉ SVÄTÝM OTCOM

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva“ – píše pápež František vo svojom liste adresovanom Mons. Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, k udeleniu odpustkov počas nastávajúceho Jubilea milosrdenstva.

Ako píše Svätý Otec, mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa blíži, a to je pre neho podnetom zamerať sa na niektoré body, ktoré sú podľa neho dôležité pre to, aby „slávenie Svätého roka bolo pre všetkých veriacich skutočným okamihom stretnutia sa s Božím milosrdenstvom.“ Pápež v dnes zverejnenom liste ďalej vyjadruje svoj zámer, ktorý ho viedol k myšlienke sláviť túto mimoriadnu celocirkevnú udalosť:

„Je naozaj mojou túžbou, aby bolo Jubileum živou skúsenosťou blízkosti Otca, môcť sa takmer dotknúť rukou jeho nehy, aby sa upevnila viera každého veriaceho a aby sa tak ich svedectvo stávalo čoraz účinnejším.“

Svoju myseľ obracia pápež František v prvom rade „na všetkých veriacich, ktorí budú milosť Jubilea prežívať v jednotlivých diecézach alebo ako pútnici v Ríme.“

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

Svätý Otec pamätá však aj na tých, ktorí z rozličných dôvodov nebudú môcť prejsť Svätou bránou, v prvom rade na chorých a osamelých starších ľudí, často v situácii, že nie sú schopní odísť z domu. Ako píše, „pre nich bude veľkou pomocou prežívať chorobu a utrpenie ako skúsenosť blízkosti k Pánovi, ktorý v tajomstve svojho utrpenia, smrti a vzkriesenia ukazuje cestu, ako dať zmysel bolesti a osamelosti. Žiť s vierou a radostnou nádejou tento moment skúšky, prijímajúc sväté prijímanie alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a komunitnej modlitbe prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov, to bude pre nich spôsob, ako získať jubilejné odpustky.“

„Moje myšlienky smerujú tiež k väzňom, ktorí prežívajú obmedzenie svojej slobody“, pokračuje pápež.

„Jubileum bolo vždy príležitosťou na veľkú amnestiu, navrhnutú tak, aby sa týkala mnohých ľudí, ktorí, aj keď si zaslúžili trest, uvedomili si vykonané bezprávie a úprimne túžia začleniť sa späť do spoločnosti dávajúc jej svoj čestný príspevok. Ku všetkým z nich skutočne prichádza milosrdenstvo Otca, ktorý chce byť blízko tým, čo najviac potrebujú jeho odpustenie. Odpustenie hriechov môžu získať v kaplnkách väzníc a zakaždým, keď prejdú dverami svojej cely, obrátiac myseľ a modlitbu k Otcovi, môže toto gesto znamenať pre nich prechod Svätou bránou, pretože Božie milosrdenstvo, schopné premeniť srdce, je tiež schopné premeniť závory na skúsenosť slobody.“

Následne Svätý Otec v dokumente vyzýva, aby Cirkev znovu objavila v tomto jubilejnom čase bohatstvo obsiahnuté v skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva.

„Skúsenosť milosrdenstva sa v skutočnosti mení na viditeľnú vo svedectve konkrétnych znamení, ako nás učil sám Ježiš. Kedykoľvek, keď veriaci bude osobne prejavovať jeden alebo viac z týchto skutkov, dosiahne jubilejné odpustky. Odtiaľ vyplýva záväzok žiť milosrdenstvo pre získanie milosti úplných odpustkov skrze moc Otcovej lásky, ktorá nikoho nevylučuje. Ide teda o jubilejné úplné odpustky, výsledok tejto udalosti, ktorá bude slávená a prežívaná s vierou, nádejou a láskou.“

Jubilejné odpustky je napokon možné získať aj pre zomrelých, píše sa ďalej v liste: „S nimi sme spojení skrze svedectvo viery a lásky, ktoré nám zanechali. Ak na nich pamätáme pri slávení Eucharistie, môžeme sa za nich modliť vo veľkom tajomstve spoločenstva svätých, aby ich milosrdná tvár Otca oslobodila od všetkých stôp viny a mohla ich prijať k sebe do blaženosti, ktorá nemá konca.

Jedným z vážnych problémov našej doby je určite zmena vzťahu k životu. Táto veľmi rozšírená mentalita spôsobila stratu povinnosti osobnej a sociálnej citlivosti voči prijatiu nového života. Dráma potratu je niektorými prežívaná s povrchnou uvedomelosťou, takmer bez toho, aby si boli vedomí vážneho zla, ktoré takýto čin so sebou nesie. Mnohí iní však naopak aj keď teraz prežívajú tento moment ako porážku, uvedomujú si, že nemajú inú cestu. Myslím najmä na všetky ženy, ktoré požiadali o potrat. Dobre poznám okolnosti, ktoré ich priviedli k tomuto rozhodnutiu. Viem, že je to morálna a existenciálna dráma. Stretol som sa mnohými ženami, ktoré nesú vo svojom srdci jazvu po tomto bolestnom a ťažkom rozhodnutí. To, čo sa stalo, je hlboko nespravodlivé; napriek tomu, len prijatím tej skutočnosti vo svojej pravde možno zabrániť tomu, aby stratili nádej. Nemôže byť odopierané Božie odpustenie pre každého, kto činí pokánie, najmä keď s úprimným srdcom pristupuje k sviatosti svätej spovede pre dosiahnutie zmierenia s Otcom.

Aj preto som sa rozhodol, napriek všetkým protirečeniam, udeliť všetkým kňazom počas jubilejného roku fakultu rozhrešenia od hriechu abortu pre tých, ktorí sa ho dopustili a skrúšeným srdcom prosia o jeho odpustenie. Kňazi by sa mali pripraviť na túto veľkú úlohu, aby vedeli, ako spojiť slová naozajstného prijatia s reflexiou, ktorá pomôže pochopiť spáchaný hriech a naznačiť cestu autentického obrátenia pre dosiahnutie a prijatie skutočného a veľkorysého Otcovho odpustenia, ktorý všetko obnovuje svojou prítomnosťou.“

Záverečnú úvahu venuje pápež František v liste k udeleniu odpustkov počas Jubilejného roku milosrdenstva tým veriacim, ktorí z rôznych dôvodov navštevujú kostoly spravované kňazmi Bratstva svätého Pia X. Ako píše „tento Jubilejný rok milosrdenstva nevylučuje nikoho“. Odvolávajúc sa na svedectvá viacerých spolubratov biskupov z rôznych miest, ktorí hovoria o dobrej vôli a sviatostnej praxi, pápež vyjadruje presvedčenie, „že v blízkej budúcnosti bude možné nájsť riešenie na obnovenie plného spoločenstva s kňazmi a nadriadenými tohto Bratstva.“ Ďalej píše:

„Vedený potrebou odpovedať na dobro týchto veriacich, z môjho vlastného rozhodnutia ustanovujem, aby tí, ktorí v priebehu Svätého roku milosrdenstva pristúpia k sviatosti zmierenia u kňazov Bratstva svätého Pia X., dostali platne a zákonne rozhrešenie od svojich hriechov.“ List k udeleniu odpustkov počas nastávajúceho Jubilea milosrdenstva uzatvára pápež František modlitbou: „Dôverujúc príhovoru Matky Milosrdenstva zverujem prípravu tohto mimoriadneho jubilea jej ochrane.“

Zdroj: tkkbs