Farská ekonomická rada

Farská ekonomická rada je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný múdro, šetrne, obozretne a spoľahlivo.

 

Zoznam členov Farskej ekonomickej rady (do roku 2021)

Dunajská Lužná

 • JUDr. Martin Vozár
 • Miroslav Ikréni
 • Ing. Mária Cingelová
 • Mária Galanská
 • Karol Kubala

Rovinka

 • Ing. Jozef Kukan
 • Ing. Ján Petrík
 • JUDr. Mária Sokolová

Miloslavov

 • Darina Karabová
 • Ing. Juraj Szabó
 • Ing. Peter Mahút

Kalinkovo

 • Alexander Bártal
 • Zuzana Cholevová
 • Ing. Peter Trnka

 

Všetci členovia FER boli zvolení dňa 20.04.2011