Sv. omše za účasti detí

Pozývame všetky deti aj so svojimi rodičmi na nedeľnú svätú omšu, kde na vás čakajú:

  • aktívne zapojenie detí do slávenia liturgie (Bohoslužba slova)
  • možnosť miništrovať a pomáhať kňazovi pri sv. omši (chlapci)
  • zaujímavé katechézy a homílie (nielen pre prvoprijímajúce deti)
  • spevácky zbor detí a veselé rytmické pesničky (najmä pre dievčatá)

Miestne farské spoločenstvo chce spoločne chváliť Pána Boha za všetko čo nám počas týždňa dal. Takže, vidíme sa v prvých laviciach už na najbližšej nedeľnej svätej omše.

          Dunajská Lužná
.: každá nedeľa o 09:00
.: nácvik detského zboru býva každú sobotu o 16:00 v Klube Ostrov.
           Kalinkovo
.: druhá nedeľa v mesiaci o 09:00
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 16:00 v kostole
          Rovinka
.: druhá nedeľa v mesiaci o 09:00
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 16:00 v kostole
          Miloslavov
.: posledná nedeľa v mesiaci o 10:30
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 09:00 v kostole