Mládežnícka adorácia

.: každá druhá nedeľa o 18:30 vo farskom kostole :.

Pápež Ján Pavol II. vo svojej enciklike Ecclesia de Eucharistia napísal: Kontemplovať Krista zahŕňa vedieť ho spoznať (…) najmä v živej sviatosti jeho tela a krvi. Cirkev žije z eucharistického Krista, ním sa živí, on ju osvecuje. Eucharistia je tajomstvo viery a zároveň „tajomstvo svetla“.
Pozývame všetkých, ktorí chcú poodhaliť kúsok z tohoto veľkího tajomstva a nechať prežiariť svoje srdce svetlom Eucharistie na spoločnú adoráciu. Pripravujú ju mladí z našej farnosti a určená je pre úplne všetkých, ktorý chcú stráviť chvíľu s Eucharistickým Kristom.

Stretneme sa každú druhú nedeľu vo farskom kostole o 18:30.