Pozvánka pre všetkých manželov a rodičov

Milí rodičia.

Srdečne pozývame všetkých manželov, rodičov na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorú v našej farnosti bude viesť známy kňaz o. Roman Seko, ktorý sa venuje pastorácii manželov a rodín.

Duchovná obnova sa uskutoční na Prvú adventnú nedeľu (27.11.2016). Celé stretnutie bude prebiehať v Pastoračných priestoroch CHARITY – Kláštora sestier dominikánok (Nám. sv. Martina 508 VCHOD VEDĽA Pizzerie San Marco CEZ VEĽKÚ HNEDÚ BRÁNU).

Program:

16.00 – Prednáška hosťa s možnosťou vzájomného zdieľania, diskusia

17:00 – Adorácia Sviatosti Oltárnej (možnosť sv. spovede)

18.00 – Agapé a záver

O menšie deti bude postarané v priestoroch Cirkevnej materskej škôlke Madony Žitného ostrova.

Ak prijmete pozvanie, prosíme Vás, aby ste vyplnili návratku (nájdete ich v kostole pri novinách) a odovzadli ju cez svoje deti – buď na hodine náboženstva, alebo osobne na Fare či e-mailom na adresu: karoladravecka@gmail.com najneskôr do 23.11.2016.

V prípade nejasností, otázok prosím kontaktujte Sr. M. Karolu OP (tel. 0902 380 108)

november-2016-do

Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná

V nedeľu 16. októbra 2016 sa vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej uskutočnil po štvrtý krát obrad začlenenia detí do spoločenstva. Deti, ktoré by chceli nasledujúci rok po prvý krát prijať Sviatosť zmierenia a Pána Ježiša v Eucharistii sa na túto veľkú udalosť pripravia spolu so svojimi kamarátmi.

V obrade má veľký význam prítomnosť rodičov, ktorí dávajú svojmu dieťaťu osobitné dovolenie a požehnanie, aby prichádzalo do spoločenstva. Udalosť tak nadväzuje na krst, pri ktorom – ako hovorieval svätý Augustín – matky prinášajúce svoje deti „spolupracujú na svätom pôrode“.

Spoločenstvá detí majú byť úrodnou pôdou, kde sa viera malá ako horčičné zrnko stane veľkou a osožnou. Z veľkej Božej milosti je aktuálne vo farnosti 11 detských spoločenstiev, ktoré vedú kňazi, alebo katechéti spolu s animátormi. Z toho dve spoločenstvá pokračujú aj po slávnosti Prvého sv. prijímania, čo je nádherné svedectvo a nádej pre celú farnosť.

Tiež možno konštatovať, že stále viac rodičov prijíma ponuku farnosti a má záujem o vlastnú formáciu k tomu, aby sa stali prvými vychovávateľmi vo viere. Chce to veľa času, aby sa pomaly presadila základná myšlienka projektu „Na ceste k Ježišovi“: zapojiť do katechézy rodičov a rozvíjať v po-sviatostných programoch to, čo sa s veľkým úsilím vkladá do prípravy na prvú sviatosť zmierenia – spoveď a prvé sv. prijímanie.

Obrad začlenenia detí do farskej katechézy – úvodná modlitba

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – deti spolu s rodičmi

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – súhlas rodičov

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – P. Bruno OP s deťmi

 

Obrad začlenenia do farskej katechézy – každý dostal obrázok bl. Imeldy, patrónky prvoprijímajúcich detí

 

Momentka zo stretka detí po prvom sv. prijímaní (3+1) v Klube OSTROV

Obrad predstavenia detí farskému spoločenstvu

V nedeľu 22. novembra 2015 sa vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej počas detskej svätej omše o 09:00 hod. uskutoční Obrad predstavenia detí farskému spoločenstvu. Deti sa pred sv. omšou zhromaždia spolu s animátormi pred kostolom a následne budú privedené do chrámu v procesii, aby tam zaujali svoje miesta. Je to príležitosť vyjadriť zvláštnu pozornosť deťom, ktoré začínajú cestu priateľstva s Ježišom. Prosíme rodičov a všetky deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie o účasť.