Detské letné tábory

Prihlášku nájdete na tomto odkaze

Po dvoch rokoch opäť organizujeme pobytový detský tábor. Tento rok chystáme dva turnusy, pre mladšie aj pre staršie deti, avšak v rovnakom čase na rovnakom mieste. Oba turnusy sa uskutočnia od 25. júla do 1. augusta v Kokave nad Rimavicou.

Turnus pre mladších je pre deti s ukončeným 1. až 4. ročníkom ZŠ. Cena za tento turnus je 190€.
Turnus pre starších je pre deti s ukončeným 5. až 9. ročníkom ZŠ. Cena za tento turnus je 220€.
V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, doprava, ceny, materiály a pod.

Povinnú zálohu 70€ (pri obidvoch turnusoch) je potrebné zaplatiť do 30. júna 2022. Po tomto dátume v prípade odhlásenia sa záloha nevracia! Zároveň Vás chceme poprosiť, ak máte záujem o uplatnenie reakreačného príspevku z práce, aby ste platili v hotovosti. Peniaze môžete nosiť do sakristie v ktorýkoľvek deň v čase sv. omše, alebo osobne na detskej sv. omši v nedele o 9:00 hod. buď Tomášovi Kunzovi alebo Brigitke Šestákovej.

Ak však chcete zaplatiť na účet, môžete tak urobiť na číslo účtu:

SK36 8360 5207 0042 0753 9423

Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa.

Prihlášku prosíme vyplniť najneskôr do 30. júna.

Kontakt:
Tomáš Kunzo
telefón: +421 944 667 962
e-mail: taborostrov@gmail.com