Slávnosť PSP vo farnosti v roku 2021

Milí rodičia, nakoľko nám pandémia znemožnila riadnu prípravu detí (3. ročník ZŠ) na prijatie sviatosti zmierenia a eucharistie; rozhodli sme sa termín presunúť až na JESEŇ. Predpoklad je v polovici Septembra 2021. Bližšie informácie dostanete e-mailom. Ďakujeme.