Slovenský dohovor za rodinu v Dunajskej Lužnej

Srdečne Vás pozývame na aktuálnu prednášku ThDr. ICLic. PædDr., JOZEFA MARETTU, PhD. a ERIKA ZBYŇOVSKÉHO, koordinátora SDZR, modlitbu posvätného ruženca a Svätú omšu, ktorú bude celebrovať v našej farnosti Ing. Mgr. MARIÁN KUFFA, Dr.H.C., predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza – Žakovce. Po prednáške bude procesia so sochou Panny Márie – sviečkový ružencový pochod.