Aprílové stretnutie s katechétmi

   .: Dunajská Lužná

P. Bruno B. Donoval OP (06. apríla 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

P. Stanislav P. Vavrek OP (24. apríla 2017 o 14:00h v Klube OSTROV)

Sr. Karola M. Dravecká OP (03. apríla 2017 o 16:00h v Klube OSTROV)

     .: Miloslavov

P. Matej J. Šulik OP (11. apríla 2017 o 16:00h v Pastoračnej miestnosti)

Pavlína Krnáčová (19. apríla 2017 o 15:00h v Pastoračnej miestnosti)

     .: Rovinka

P. Michal M. Krovina OP (25. apríla 2017 o 15:00h v Základnej škole)

Sr. Gabriela D. Bieliková OP (12. apríla 2017 o 16:00h v Základnej škole)

     .: Kalinkovo

Sr. Dominika J. Kéderová OP (20. apríla 2017 o 14:15h v Základnej škole)

Druhé stretnutie detí s katechétmi

   .: Dunajská Lužná

Sr. Karola (07.11. aj 21.11. o 16:00h v Klube OSTROV)

P. Bruno (10.11. o 16:00h v Klube OSTROV)

Ján Blaho (11.11. o 16:30h v Klube OSTROV)

P. Stanislav (21.11. o 14:00h v Klube OSTROV)

     .: Miloslavov

P. Matej (08.11. o 16:00h v Pastoračnej miestnosti)

Pavlína Krnáčová (16.11. o 15:00h v Pastoračnej miestnosti)

     .: Rovinka

P. Michal (15.11. o 15:00h v Základnej škole)

Sr. Gabriela (16.11. o 16:00h v Základnej škole)

     .: Kalinkovo

Sr. Dominika (03.11. o 14:15h v Základnej škole)

Prvé stretnutie detí s katechétmi

     .: Dunajská Lužná

P. Stanislav (24.10. o 14:00h v Klube OSTROV)

P. Bruno (27.10. o 16:00h v Klube OSTROV)

Ján Blaho (28.10. o 16:30h v Klube OSTROV)

Sr. Karola (07.11. o 16:00h v Klube OSTROV)

     .: Miloslavov

Pavlína Krnáčová (19.10. o 15:00h v Pastoračnej miestnosti)

P. Matej (25.10. o 16:00h v Pastoračnej miestnosti)

     .: Rovinka

P. Michal (18.10. o 15:00h v Základnej škole)

Sr. Gabriela (26.10. o 16:00h v Základnej škole)

     .: Kalinkovo

Sr. Dominika (03.11. o 14:15h v Základnej škole)